Project Huidfonds

Huidfonds – Ben nie burnt!

Opdracht
Maak een online campagne/concept dat er voor zorgt dat jongeren tussen 12 en 18 jaar zich bewuster worden van de gevolgen van onbeschermd zonnen, zodat ze zich beter gaan beschermen en het aantal mensen met huidkanker in de toekomst kan dalen.

Concept
Ben nie burnt! staat voor het ‘not done’ zijn van verbranden door de zon. Je wilt niet de Bennie Burn zijn binnen je vriendengroep. Met dit concept drijven we de spot met het verbranden door de zon en willen we jongeren laten zeggen: “Ik ben nie burnt!”

Er is gekozen voor een online campagne die ondersteunt wordt door het typetje Bennie Burn.

Doelgroep
Jongeren van 16 t/m 18 jaar die voor het eerst zonder ouders op vakantie gaan.

Bezigheden

  • Doelgroeponderzoek
  • Conceptontwikkeling
  • Typetje ontwerpen
  • Visuele vormgeving van online uitingen

 

 

 

Opdracht

In opdracht van Hogeschool Utrecht in samenwerking met het Huidfonds